BAŞVURULARI BAŞLADI

TUREB tarafından üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri ya da mezunu olan rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen turist rehberleri için planlanan yurtiçi uygulama eğitim gezilerinin 7 Bölge (Marmara – Ege – Akdeniz – İç Anadolu – Karadeniz – Doğu Anadolu – Güneydoğu Anadolu Bölgesi ) ile ilgili kısımları TUREB web sitesinde belirtilen bölge ve tarihlerde yetkilendirilmiş acenta/acentalar tarafından yapılacaktır.

Başvuru Şekli

Turist rehberleri için:

Başvurular RBS üzerinden alınacaktır.

Turist rehberliği bölümü mezunları ve öğrencileri için:

Turist rehberi adayı öğrenci/mezunlarının RBS’ye aşağıda bulunan belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.

Belgeler:

  • Nüfus Cüzdanı (ehliyet, pasaport belgesi de geçerlidir)
  • Öğrenci/Mezun Belgesi
  • Öğrenciler için kredi durumunu belgeleyen onaylı transkript belgesi
  • Altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık ya da biyometrik fotoğraf

Mezuniyet belgesi ile öğrenci belgesi E-Devlet sisteminden alınabilir. Transkript belgesinin onaylı hali Fakülte öğrenci işlerinden ya da öğrenci işleri sayfasından temin edilebilir.

NOT: *Rehberlik bölümü öğrencileri 6326 sayılı Meslek Kanunu ve ilgili Yönetmelik gereği; üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü öğrencileri için öngörülen kredi sayısının en az yüzde ellisini tamamlamış olmaları koşuluyla mezun olmadan da Birlik tarafından yapılacak uygulama gezilerine katılabilirler.

**Yüksek Lisans öğrencileri için: Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin ders aşamasını bitirmesi ve bunu belgelemesi; Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için ise birinci dönemi alttan dersi kalmadan başarıyla tamamlaması (kredi yükünün %50 sini tamamlamış olmak) ve bunu belgelemesi gerekmektedir.

Turist rehberliği bölümü mezunu veya öğrencileri başvuru aşaması:

Uygulama gezisine katılacak turist rehberliği bölümü öğrencisi/mezunu adaylar, ilk olarak https://ogrenci.tureb.org.tr  adresine TC kimlik numarası ve güncel telefon numarasını girecektir.

  • Yukarıda istenen bilgiler girildikten sonra telefona gelen onay mesajı sisteme girilecektir. (Yurtdışında yaşayan adayların cep telefonlarına SMS gidemediği için Türkiye’de kayıtlı kolay ulaşabilecekleri birinin telefon numarasını vermeleri gerekmektedir.)
  • Doğrulama kodu girildikten sonra isim, soy isim, e-posta adresi bilgilerinin ve fotoğraf, kimlik fotokopisi, öğrenci/mezun belgesi ve transkript belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
  • Bu işlemin ardından belgelerinizin doğrulanması ve kontrolü için TUREB tarafından onay verilmesini beklemeniz gerekmektedir.

Başvuru Tarihi

Başlangıç: 18 Temmuz 2023

Bitiş: 31 Temmuz 2023 (saat 17:00’a kadar)

Başvuru Ücreti

TUREB: 1.500 TL

Acente: 11.400-13.450 TL (Tur bölgesi ve acenteye göre değişmektedir.)

Kaynak ve Detaylı Bilgi:  Tureb – Turist Rehberleri Birliği