2022-2023 Akademik Yılı Genelinde

Tezsiz Yüksek Lisans

Turist/Turizm Rehberliği Bölümleri

Üniversite Kurum Enstitü Anabilim Dalı Program Adı
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
Akdeniz
Üniversitesi
Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
Aksaray
Üniversitesi
Devlet Turizm
Fakültesi
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü
Seyahat İşletmeciliği
ve Turizm Rehberliği
Seyahat İşletmeciliği
ve Turizm Rehberliği
Batman
Üniversitesi
Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi*
Devlet Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü
Seyahat İşletmeciliği
ve Turizm Rehberliği
Turist Rehberliği
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi
Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
İstanbul Gelişim
Üniversitesi
Özel Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi
Devlet Turizm
Fakültesi
Turizm Rehberliği Turist Rehberliği
Kapadokya
Üniversitesi*
Özel Lisansüstü  Eğitim,
Öğretim ve Araştırma Enst.
Turist Rehberliği Turist Rehberliği
Mardin Artuklu
Üniversitesi
Devlet Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
Necmettin Erbakan
Üniversitesi
Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Ekoturizm Rehberliği Ekoturizm Rehberliği
Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi
Devlet Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
Şırnak
Üniversitesi
Devlet Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü
Ekoturizm Rehberliği Ekoturizm Rehberliği

* Uzaktan eğitim seçeneği de var.

Kaynak: Üniversitelerin birim web siteleri incelenerek derlenmiştir. (Nisan 2023)