2022-2023 Akademik Yılı Genelinde

Tezli Yüksek Lisans

Turist/Turizm Rehberliği Bölümleri

Üniversite Kurum Enstitü Anabilim Dalı Program Adı
Akdeniz
Üniversitesi
Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
Aksaray
Üniversitesi
Devlet Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
Anadolu
Üniversitesi
Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turist Rehberliği
Ankara Hacı Bayram
Veli Üniversitesi
Devlet Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü
Seyahat İşletmeciliği
ve Turizm Rehberliği
Seyahat İşletmeciliği
ve Turizm Rehberliği
Balıkesir
Üniversitesi
Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
Batman
Üniversitesi
Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
Devlet Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü
Seyahat İşletmeciliği
ve Turizm Rehberliği
Seyahat işletmeciliği
ve Turist Rehberliği
Ege
Üniversitesi
Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Rekreasyon ve
Turist Rehberliği
Giresun
Üniversitesi
Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Ekoturizm Rehberliği Ekoturizm Rehberliği
Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi
Devlet Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi
Devlet Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Turist Rehberliği
Kapadokya
Üniversitesi
Özel Lisansüstü Eğitim,
Öğretim ve Araştırma Enst.
Turist Rehberliği Turist Rehberliği
Kırklareli
Üniversitesi
Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü
İnanç Turizmi
Rehberliği
İnanç Turizmi
Rehberliği
Mersin Üniversitesi Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Ekoturizm Rehberliği Ekoturizm Rehberliği
Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi
Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Devlet Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
Pamukkale
Üniversitesi
Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
Sakarya Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi
Devlet Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü
Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği
Selçuk
Üniversitesi
Devlet Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Seyahat İşletmeciliği
ve Turist Rehberliği
Seyahat İşletmeciliği
ve Turist Rehberliği
Şırnak
Üniversitesi
Devlet Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü
Ekoturizm Rehberliği Ekoturizm Rehberliği

Kaynak: Üniversitelerin birim web siteleri incelenerek derlenmiştir. (Nisan 2023)