Arkeoloji dersi, insanlık tarihinin eserlerini (yapılar, araçlar, sanat eserleri vb.) inceleyerek, geçmiş insan toplumlarının yaşam biçimlerini, kültürlerini, ekonomik ve sosyal yapılarını anlamayı amaçlayan bir disiplindir.

Ders; kazı teknikleri, tarihsel yöntemler, malzeme analizi, arkeolojik dönemler ve alan çalışmalarını içerir.