Dinler Tarihi dersi, farklı dinlerin kökenleri, tarihi gelişimi, inançları, ritüelleri ve etkileri hakkında bilgi verir.

Ders, genellikle farklı dinlerin tarihleri ve toplumsal, kültürel ve siyasi bağlamları hakkında odaklanır ve Hinduizm, Budizm, Taoizm, Konfüçyanizm, Yahudilik, Hristiyanlık, İslam ve diğer kültürel ve dini sistemleri ele alır.

Dinlerin inanç sistemleri, tanrı kavramları, ibadetleri ve ritüelleri hakkında bilgi verir ve dinlerin siyasi ve sosyal etkileri, toplumsal yapıları ve kültürleri üzerindeki etkileri de incelenir.

Dersin amacı, öğrencilere dinlerin tarihleri ve etkileri hakkında anlayış kazandırmaktır.