İlk Yardım dersi, acil durumlarda yapılabilecek müdahaleleri öğreten bir derstir.

Dersin içeriği şunları içerebilir:

  • İlk yardımın tanımı ve önemi
  • Acil durumlar için hazırlıklı olmak
  • Solunum ve kalp durması müdahaleleri
  • Kanama durdurma teknikleri
  • Kırık, çıkık, burkulma ve yaralanmalar için müdahaleler
  • Yanıklar, donmalar ve ısınma/soğuma kaynaklı yaralanmalar için müdahaleler
  • Zehirlenmeler, ısırıklar ve sokmalar için müdahaleler
  • Bayılma, epilepsi ve diğer durumlarda müdahaleler
  • İlaçlar ve ilkyardım çantası

Ders, öğrencilere gezi sırasında veya gündelik hayatta sağlık sorunlarına müdahale edebilme ve gerektiğinde hayat kurtarabilme yeteneği kazandırmayı amaçlar.

Ayrıca, öğrencilere ilk yardım çantasının içeriği ve ilaç kullanımı hakkında bilgi verir.