Kültürel Miras ve Turizm dersi, dünya ve ülke kültürel mirasının korunması ve turizm sektöründeki kullanımı hakkında bilgi veren bir derstir.

Dersin içeriği şunları içerebilir:

  • Kültürel mirasın tanımı ve tarihi önemi
  • Dünya ve Türkiye’deki kültürel miras alanları ve siteleri
  • Kültürel mirasın korunması, yönetimi ve sürdürülebilirliği
  • Turizm sektöründe kültürel mirasın kullanımı ve etkileri
  • Kültürel turizm, etnoturizm ve kentsel turizm
  • Turizm sektöründe sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk
  • Turizm planlaması, pazarlama ve yönetimi

Ders, öğrencilere kültürel turizm, etnoturizm ve kentsel turizm konularında da bilgi vererek, turizm sektöründe sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlar.