Mitoloji dersi, mitolojik hikayelerin, tanrıların ve kahramanların incelenmesi ve anlaşılmasını kapsar.

Ders genellikle antik Yunan, Roma ve diğer uygarlıkların mitolojilerini içerir, ancak bazen diğer kültürlerin mitolojileri de ele alınabilir.

Dersin içeriği şunları içerebilir:

  • Mitolojinin tanımı ve önemi
  • Mitolojik karakterler ve tanrılar
  • Mitolojik hikayeler ve destanlar
  • Mitolojinin toplum üzerindeki etkisi
  • Mitolojinin diğer sanat formlarıyla ilişkisi (örneğin edebiyat, resim, heykeltraşlık, müzik)
  • Mitolojinin modern kültürdeki etkisi ve kullanımı

Mitoloji dersi genellikle öğrencilere antik dünyanın kültürü, felsefesi ve inançları hakkında daha derin bir anlayış kazandırır ve mitolojinin modern kültürdeki izlerini takip ederek, mitolojinin günümüzdeki etkisini anlamalarına yardımcı olur.