Sanat Tarihi dersi, farklı dönemlerdeki sanat akımları, sanat eserlerinin tarihi gelişimi, sanat eserlerinin tarihsel, kültürel ve sosyal bağlamları hakkında bilgi verir.

Ders, mimari, heykel, resim, fotoğrafçılık, grafik tasarım ve diğer sanat dallarını ele alır ve sanat eserlerinin tarihsel, estetik ve sembolik önemini inceler.

Ayrıca, sanat tarihi dersi, sanat eleştirisi, sanat tarihi araştırmaları ve sanat müzelerinin rolü hakkında da bilgi verir.

Ders, öğrencilere sanat tarihini anlama ve yorumlama becerileri kazandırmayı amaçlar.