Sosyoloji dersi, insan toplumları ve toplumsal ilişkiler hakkında bilgi verir.

Dersin içeriği aşağıdaki gibi olabilir:

  • Sosyolojinin tanımı, tarihi ve gelişimi
  • Toplumsal yapı ve kurumlar
  • Toplumsal sınıf, tabaka ve hareketler
  • Kültür ve sosyalleşme
  • Toplumsal değişme ve sosyal dinamikler
  • Toplumsal kontrol, suç ve ceza
  • Toplumsal eşitsizlik ve farklılıklar
  • Toplumsal hareketler ve toplumsal değişim
  • Küreselleşme ve toplumsal sonuçları

Sosyoloji dersi, insan toplumlarının yapısını, kurumlarını, sınıf ve hareketlerini, kültürü ve sosyalleşme süreçlerini, toplumsal değişimleri ve eşitsizlikleri inceler.

Ayrıca, suç ve ceza, toplumsal hareketler ve küreselleşme gibi konular da ele alınır.