Turizm Coğrafyası dersi, turizmin coğrafi boyutlarını, turistik bölgelerin oluşumunu, turizm destinasyonları ve turizm ürünleri hakkında bilgi verir.

Dersin içeriği aşağıdaki gibi olabilir:

  • Turizm coğrafyası ve turizm coğrafyası disiplinleri
  • Turistik bölge kavramı, tarihi gelişimi ve sınıflandırması
  • Turizm destinasyonları ve turizm ürünleri
  • Turistik çekim faktörleri ve turizm talebi
  • Turizm ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS)
  • Turizm sektörü ve yerel ekonomi
  • Turizmde mevsimsellik ve turizm sezonları
  • Turizm ve çevre etkileşimi

Ders ayrıca, turistik çekim faktörleri, turizm talebi, turizm sektörü ve yerel ekonomi hakkında da bilgi verir.