Turizm Tarihi dersi, turizmin tarihi gelişimini, turizm kavramı ve turizm sektöründeki önemli aktörlerin tarihini, turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini, turizm alanında ortaya çıkan yenilikleri, turizm politikalarını ve turizmin gelecekteki yönlerini ele alır.

Ders, öğrencilere turizmin tarihi ve kültürel önemini anlamalarını sağlamayı amaçlar.