Turizm ve Çevre dersi, turizmin doğal ve kültürel çevreye etkileri, sürdürülebilir turizm, çevre sorunları ve çevre koruma stratejileri hakkında bilgi verir.

Dersin içeriği aşağıdaki gibi olabilir:

  • Turizmin doğal ve kültürel çevreye etkileri
  • Sürdürülebilir turizm ve çevre koruma stratejileri
  • Turizmde çevre yönetimi
  • Turizm sektöründeki çevre sorunları ve çözüm önerileri
  • Doğal kaynakların turizmde kullanımı ve korunması
  • Turizm planlaması, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk
  • Turizm sektöründeki çevre eğitimi ve bilinçlendirme

Ders, sürdürülebilir turizm, çevre koruma stratejileri ve turizm sektöründeki çevre sorunları konularında da bilgi vererek, turizm sektöründe sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlar.